به گروه انفورماتیک ملاصدرا خوش آمدید ، ارائه دهنده کلیه خدمات وب

به انفورماتیک ملاصدرا خوش آمدید

طراحی سایت فروشگاهی

پلن برونزی

10,000,000 تومان

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

پلن نقره ایی

12,000,000 تومان

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

پلن طلائی

16,000,000 تومان

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

طراحی سایت خدماتی

پلن برونزی

10,000,000 تومان

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

پلن نقره ایی

12,000,000 تومان

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

پلن طلائی

16,000,000 تومان

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

طراحی سایت سازمانی

پلن برونزی

6,000,000 تومان

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

پلن نقره ایی

8,000,000 تومان

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

پلن طلائی

10,000,000 تومان

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

امکانات

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است